Kinepraktijk Kilian

Velodroomstraat 23

2200 Herentals


Kritische ontwikkelingsbegeleiding volgens Hendrickx

De KOBH is de ideale methode om, vertrekkende vanuit de persoonlijke problemen, het individu te begeleiden naar de eigen optimale manier van leven en presteren. Elk individu heeft een eigen geaardheid, aanleg en capaciteiten. We vertrekken op het niveau waar de persoon op dat moment staat en leren hem doorheen de therapie het maximum te halen uit zijn mogelijkheden.

 

Als kritische ontwikkelingsbegeleiders werken we in eerste plaats op lichaamsbesef en lichamelijke structuratie. Zo leggen we de basis voor een betere coördinatie, de bouwsteen voor een selectievere grove en fijne motoriek. Vanuit een goed gestructureerd lichaam kunnen we ook onze omgeving beter structureren.

 

Een goede ruimtelijke ordening is de basis voor de kennis van richtingen, richtingsveranderingen, lateralisatie, volgordestrategieën, gelijktijdigheid en overzicht in de verticale en horizontale dimensies van het schools werkveld.

 

De KOBH wil met alle gedragsbepalende aspecten van het menselijk functioneren rekening houden. Ze is zo verfijnd uitgewerkt dat ze als universele achtergrond kan dienen voor het situeren, begrijpen en beinvloeden van het gedrag van kinderen met bijvoorbeeld ADHD, autismespectrumstoornis (ASS), dyspraxie (DCD), dyslexie, dyscalculie, coordinatieproblemen, stressproblematiek,..

 

www.vkohendrickx.be